Επιστροφές

Σε περιπτώσεις επιστροφής ή αντικατάστασης προϊόντων παρακαλώ όπως διαβάσετε τους παρακάτω όρους χρήσης και επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@koudounia.com ή τηλεφωνικά στο 2103230670 Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-16:00.

Όροι χρήσης/Πολιτική επιστροφών

9α.-Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είστε ικανοποιημένοι με κάποιο προϊόν, όπου έχετε παραγγείλει, μπορείτε να το επιστρέψετε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της φυσικής κατοχής του, είτε χρησιμοποιώντας το ακόλουθο έντυπο υπαναχώρησης σε μορφή pdf στέλνοντας το συμπληρωμένο έντυπο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση info@koudounia.com:

Έντυπου υπαναχώρης: ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ KOUDOUNIA 2021 (pdf)

είτε κάνοντας οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση info@koudounia.com, που να παρουσιάζει την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση, αφού βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται (το εν λόγω προϊόν) στην αρχική του κατάσταση και δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε παρέμβαση, φθορά, χρήση πάνω σε αυτό.

9β.- Το βάρος απόδειξης σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, όπως ορίζεται εδώ, ανήκει στον πελάτη. Για την τήρηση της προθεσμίας που ορίζεται πιο πάνω, αρκεί η κοινοποίηση της απόσυρσης να αποσταλεί πριν λήξει η περίοδος ακύρωσης. Το προϊόν (-τα) αποστέλλεται στον πωλητή εντός 30 ημερών από την ημέρα κατά την οποία ο πελάτης κοινοποιεί την απόσυρση από την σύμβαση στον πωλητή.

9γ.- Ο πωλητής επιστρέφει, σε περίπτωση υπαναχώρησης από την σύμβαση, την λιανική τιμή που ελήφθη για το προϊόν που αγοράστηκε (εκτός από τα έξοδα παράδοσης) εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο πωλητής έλαβε την ανακοίνωση της απόσυρσης («Έντυπο Υπαναχώρησης») και αφού έχουν επιστραφεί τα προϊόντα στην αρχική του κατάσταση χωρίς την οποιαδήποτε αλλοίωση πάνω σε αυτά καθώς και τη συσκευασία όπου αυτή υπάρχει. Για την επιστροφή χρημάτων, ο πωλητής χρησιμοποιεί τραπεζικό λογαριασμό τον οποίο πιστώνει με το συνολικό ποσό. Η επιστροφή δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε αμοιβή εις βάρος του πελάτη. Η επιστροφή της αξίας θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο πελάτης μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος και θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα αποστολής και επιστροφής εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία μας ενημερώσατε για την απόφαση να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση, παρακρατώντας την ως άνω επιστροφή μέχρι να λάβουμε πίσω τα αγαθά.

9δ.- Για να έχετε το δικαίωμα πλήρους επιστροφής χρημάτων, το προϊόν (τα προϊόντα) πρέπει να επιστραφεί στην αρχική του συσκευασία. Ο πελάτης δικαιούται να χρησιμοποιεί το προϊόν (τα προϊόντα) μόνο στον βαθμό, που είναι απαραίτητο, για να ελέγξει εάν το προϊόν συμμορφώνεται με την περιγραφή και την λειτουργία του, όπως αναμένεται. Ο πελάτης ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια αξίας του προϊόντος (-ων) λόγω της χρήσης του προϊόντος από τον πελάτη, που υπερβαίνει την νόμιμη χρήση, όπως περιγράφεται στην παρούσα ρήτρα. Σε μία τέτοια περίπτωση, ο πωλητής δικαιούται να προβεί σε αναλογική παρακράτηση του ποσού που επιστρέφεται, λαμβάνοντας υπόψη την απώλεια αξίας, όπως περιγράφεται παραπάνω.

9ε.- Το δικαίωμα του πελάτη να αποχωρήσει από τη σύμβαση, δεν ισχύει για συμβάσεις σχετικά με την αγορά προϊόντων που έχουν κατασκευαστεί για να μετρηθούν ή είναι σαφώς εξατομικευμένες ή που από τη φύση τους δεν μπορούν να επιστραφούν χωρίς κίνδυνο γρήγορης λήξης ή αλλοίωσης.

9στ.- Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει στην περίπτωση προμήθειας σφραγισμένων αγαθών, τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.

9ζ.- Αν σε κάποιο προϊόν που παραλάβατε και εντός 3 ημερών, εντοπίσατε κάποιο κατασκευαστικό πρόβλημα και δεν χρησιμοποιήθηκε, τότε μπορείτε να το επιστρέψετε χωρίς καμία επιπλέον χρέωση και αφού ελεγχθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία και διαπιστωθεί ότι βρέθηκε λάθος σε αυτό, τότε το ποσό της αξίας θα σας επιστραφεί ακέραιο σε τραπεζικό λογαριασμό που θα αποστείλετε με ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση info@koudounia.com.

9η.- Αν σε κάποιο προϊόν που παραγγείλετε και κατά την διάρκεια της χρήσης του εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία αγοράς, παρουσιάστηκε κάποιο κατασκευαστικό λάθος και αφού τηρήσατε τους σωστούς κανόνες χρήσης και συντήρησής του, μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν και – αφού ελεγχθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία και διαπιστωθεί όντως πρόβλημα σε αυτό – θα σας επιστραφεί επιδιορθωμένο ή θα αντικατασταθεί με καινούργιο.

9θ.- Αν σε κάποιο προϊόν της εταιρείας MOMPSO/KOUDOUNIA όπου παραγγείλατε και κατά την διάρκεια της χρήσης του και με δική σας υπαιτιότητα από λάθος χρήση ή κακή συντήρηση παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα, τότε μπορείτε κατόπιν επικοινωνίας να επιστρέψετε το προϊόν, και να ενημερωθείτε για το κόστος επισκευής εάν αυτό είναι εφικτό.